Pieņemšanas noteikumi

 

Metāllūžņu pieņemšana tiek veikta atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 960 „Kārtība, kādā notiek melnā un krāsainā metāla lūžņu iepirkšana un realizēšana”.

Fiziskām personām, nododot metāllūžņus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz sava bankas konta rekvizīti, kas tiks izmantoti, lai veiktu samaksu eiro valūtā. Daudzums tiek noteikts, izmantojot sertificētus automobiļu un vagonu svarus.

Pieņemot metāllūžņus, tiek sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts un akts par lūžņu izcelsmi.

 

 

Cenas un apmaksas noteikumi

 

Lūžņu galīgā vērtība ir atkarīga no to daudzuma un kvalitātes, kā arī no pieņemšanas brīdī spēkā esošās metāllūžņu iepirkuma cenas. Daudzumu nosaka, izmantojot sertificētus automobiļu un vagonu svarus. Kvalitāti novērtē kvalificēts pieņēmējs. Ja nepieciešams, līdztekus vizuālajai apskatei tiek izmantots īpašs mērinstruments. Pieņēmēja pienākumos ietilpst arī piesārņojuma novērtēšana, nosakot, cik liels ir apmaksā neietilpstošo neatdalāmo nemetāla piejaukumu daudzums. Atkritumi, kas palikuši pēc metāllūžņu izkraušanas, netiek uzskatīti par piesārņojumu.

Norēķināšanās par nodotajiem metāllūžņiem tiek veikta, ieskaitot naudas līdzekļus piegādātāja kontā. Vairumā gadījumu nauda par metāllūžņiem tiek pārskaitīta 24 stundu laikā.

 

Sazinies ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju!