TOLMETS ir lielākais metāllūžņu savākšanas un pārstrādes uzņēmums Baltijas tirgū, taču TOLMETS neapstājas pie sasniegtā un aktīvi paplašina savu darbību, meklējot jaunas sadarbības iespējas ar partneriem gan Baltijas valstīs, gan ārpus to robežām. Uzņēmuma vadība vienmēr ir atvērta pārrunām par sadarbību.

 

Uzņēmuma darbības pamatā ir savstarpēji izdevīgi sadarbības noteikumi, strikta saistību izpilde, optimāli risinājumi jebkuram uzdevumam. Tas ir nodrošinājis TOLMETS uzticama un stabila partnera reputāciju, kā arī turpmākas attīstības potenciālu. To apliecina melno un krāsaino metāllūžņu iepirkuma un pārstrādes apjomu pieaugums.

 

Uzņēmums TOLMETS uztur lietišķus sakarus ar uzņēmumiem Spānijā, Vācijā, Nīderlandē, Šveicē, Turcijā un vairākās Dienvidaustrumāzijas valstīs. Elastīga cenu politika, inovatīvas uzņēmējdarbības vadības metodes, labs tehniskais aprīkojums un efektīva moderno tehnoloģiju izmantošana ļauj TOLMETS ar pārliecību lūkoties nākotnē un paplašināt partneru loku.

 

Godīgas nosvēršanas
garantija
Rūpes par dabu
kopā ar Tolmets
Esam uz sasniegumiem
vērsti
Attīstība un personāla
izaugsme

Rūpes par dabu

PAZIŅOJUMS par SIA „TOLMETS” iesniegumu atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai un sabiedrisko apspriešanu.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 17.12.2015. ir pieņēmusi SIA „TOLMETS” iesniegumu atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai. SIA „TOLMETS” teritorijā Granīta ielā 13a, Rīgā veic metāla atkritumu pārstrādi un bīstamo atkritumu uzglabāšanu.

A kategorijas piesārņojoša darbība saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikuma 3. punktu „iekārtas nebīstamo atkritumu apglabāšanai ar jaudu virs 50 tonnām dienā (izņemot darbības, uz kurām attiecas normatīvo aktu regulējums par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), kurās tiek izmantota viena vai vairākas šādas darbības” e)apakšpunktu „metāla atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos” un 41. punktu „bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos atkritumus ar kopējo daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības, kas minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6.punktā”.